TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Lịch công tác tuần 16, năm học 2019 – 2020 (Từ ngày 25/11/2019 đến 01/12/2019)

Thứ/Trực lãnh đạo

Thời gian Địa điểm Nội dung

Thành phần

Thứ Hai

25/11/2019

Ô.Dũng

 

08:00

Phú Thọ Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán tỉnh Phú Thọ thực hiện Chương trình GDPT mới (đợt 2- từ ngày 25/11 đến hết ngày 27/11/2019)

Theo KH của BQL ETEP trường

13:00

Hội trường 14-8 Sân chơi Sử học số 22, chủ đề “Phật giáo trong lịch sử dân tộc” (Đội chơi: Khoa Lịch sử, Khoa Ngữ văn, Khoa GDCT, Trung tâm GDQP&AN) Viên chức, sinh viên Khoa Lịch sử; sinh viên các đơn vị: GDCT, Ngữ văn, Trung tâm GDQP&AN; đại biểu mời, mọi người quan tâm
15:00 PH4-A2 Họp thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn

Ban Chấp hành Công đoàn trường. Ô.Dũng

Thứ Ba

26/11/2019

Ô.Dũng

Tiết 5,6

Giảng đường C Dự giờ TS Chu Thị Thu Thủy Giảng viên không có giờ dạy đi dự
19:30 VP Khoa Lịch sử Hội nghị Trưởng khoa đối thoại với đại diện sinh viên

Trưởng khoa, TLTC, TLGV, Cố vấn học tập, BCS lớp, BCH Chi đoàn

Thứ Tư

27/11/2019

B.Sinh

       

Thứ Năm

28/11/2019

Ô.Dũng

08:00

Bắc Giang Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán tỉnh Bắc Giang thực hiện Chương trình GDPT mới (đợt 1- từ ngày 28/11 đến hết ngày 30/11) Theo KH của BQL ETEP trường
08:00 TP. Hồ Chí Minh Tập huấn giảng viên QLGD chủ chốt về việc sử dụng tài liệu bồi dưỡng CBQLGDPT cốt cán (từ ngày 28/11 đến hết ngày 30/11/2019)

Theo Công văn. Ô.Dũng

Thứ Sáu

29/11/2019

Ô.Dũng

10:00

PH5-A2 Họp duyệt giờ lao động năm học 2018-2019

BGH, P.ĐT, P.TC-HC, P.KHCN&HTQT, P.Tài vụ; Trưởng các khoa, Viện CNTT, TT.GDQP&AN, Bộ môn TLGD. B.Sinh

14:30

Họp qua mạng (kết quả gửi qua thư điện tử) Họp duyệt kết quả TS các ngành: GDMN, GDTH, SP Toán học, SP Vật lý, SP Ngữ văn, SP Hóa học, SP Sinh học, SP Tin học, GDTC, SP Tiếng Anh, SP Lịch sử Trường TC Cộng đồng Hà Nội

Theo Quyết định

Thứ Bảy

30/11/2019

       
Chủ Nhật

01/12/2019

08:00 Bắc Giang Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán tỉnh Bắc Giang thực hiện Chương trình GDPT mới (đợt 2- từ ngày 01/12 đến hết ngày 03/12/2019)

Theo KH của BQL ETEP trường