TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Lịch công tác tuần 17, năm học 2019 – 2020 (Từ ngày 02/12/2019 đến 08/12/2019)

Thứ/Trực lãnh đạo

Thời gian Địa điểm Nội dung

Thành phần

Thứ Hai

02/12/2019

Ô.Dũng

 

08:00 PH5-A2 Khai mạc Kiểm đếm các chỉ số liên kết giải ngân thực hiện chương trình ETEP giai đoạn 2017-2019
(Đoàn chuyên gia ĐGCLGD làm việc tại trường từ 02/12 đến 04/12/2019)

Đoàn chuyên gia ĐGCLGD, đại diện lãnh đạo trường và các phòng chức năng, Trung tâm KT&ĐBCLGD

Thứ Ba

03/12/2019

Ô.Dũng

08:00 Nghệ An Hội thảo – Tập huấn quy trình xây dựng chuẩn đầu ra, xác định khối lượng học tập tối thiểu và phát triển CTĐT tiếp cận theo năng lực (từ 03/12 đến hết ngày 04/12/2019)

Theo Công văn. B.Sinh

Thứ Tư

04/12/2019

Ô.Dũng

08:00 Hội trường 14-8 (khai mạc) và Viện NCSP Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán cấp THPT (các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý) thực hiện Chương trình GDPT mới (đợt 3 – từ ngày 04/12 đến hết ngày 06/12/2019)

Theo phân công của BQL ETEP trường. Ô.Dũng, B.Huyền

Thứ Năm

05/12/2019

B.Sinh

       
Thứ Sáu

06/12/2019

Ô.Dũng

14:00 PH1-A2 Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIII

Theo Quyết định. Ô.Dũng

Thứ Bảy

07/12/2019

       

Chủ Nhật

08/12/2019