TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Lịch công tác tuần 18, năm học 2019 – 2020 (Từ 09/12 đến 15/12/2019)

Thứ/Trực lãnh đạo

Thời gian Địa điểm Nội dung

Thành phần

Thứ Hai

09/12/2019

Ô.Dũng

 

08:30 P2.07, 2.09-A4 Khóa bồi dưỡng “Phương pháp giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh” (từ ngày 09/12 đến hết ngày 13/12/2019)

Giảng viên các khoa chuyên ngành theo Quyết định

Thứ Ba

10/12/2019

Ô.Dũng

       
14:00 VP Khoa Lịch sử Họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên năm 2019

Toàn thể  đảng viên Chi bộ Khoa Lịch sử

Thứ Tư

11/12/2019

Ô.Dũng

09:00

P2.07-A4 Semina với tiêu đề: •     Analyses de lactivité des enseignants et des élèves afin dappréhender les interrelations conséquentes sur le processus denseignement-apprentissage dans les domaines de léducation scientifique, technologique et professionnelle (Phân tích hoạt động của giáo viên và học sinh trong dạy học môn KHTN) và •              Education scientifique dans une perspective interdisciplinaire ou STEM Education en France (Giáo dục STEM trong các môn khoa học ở Pháp)
Báo cáo viên: GS. Ginestie Jacques công tác tại Aix-Marseille Université (Công hòa Pháp)

Giảng viên các khoa Vật lý, Hóa học, Sinh-KTNN và mọi người quan tâm

14:30

PH5-A2 Họp về công tác tự đánh giá năng lực trường theo TEIDI năm 2019

Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị; Hội đồng tự đánh giá năng lực trường, Ban thư ký và các nhóm công tác của Hội đồng; Trung tâm KT&ĐBCLGD.Ô.Dũng

19:30

PH4 và các tổ dân phố Thăm và kiểm tra sinh viên ngoại trú Phòng CTCT-HSSV, ĐTN, HSV, TLTC các đơn vị, Đội TNXK và theo Giấy mời. B.Tâm
Thứ Năm

12/12/2019

B.Sinh

09:00

PH2-A2 Họp Đảng ủy kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên năm 2019

Ô.Dũng

14:00

PH5-A2 Họp đại diện cấp ủy và giao ban công tác tháng 12 năm học 2019-2020

ĐU, BGH, CTHĐT, CTCĐT, BTĐTN, CTHSV, BTCB, BQL ETEP và Trưởng các đơn vị. Ô.Dũng

17:00

Các khu vực trong trường Tổng vệ sinh môi trường (P.CTCT-HSSV phát thanh, P.QTĐS, Trạm Y tế, ĐTN, Lãnh đạo và TLTC các khoa, viện, trung tâm kiểm tra, đôn đốc các khu vực)

P. QTĐS, P. CTCT-HSSV, Trạm Y tế, ĐTN, Lãnh đạo và TLTC các khoa, viện, trung tâm. B.Tâm

Thứ Sáu

13/12/2019

Ô.Dũng

08:30

Trường Đại học Y Hà Nội Dự Hội nghị thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế Quý IV năm 2019 Theo Giấy mời.Ô.Dũng

08:30

PH4-A2 Họp Ban Thường vụ Công đoàn Ô.Dũng
09:30 PH4-A2 Họp Ban Chấp hành Công đoàn trường

Ô.Dũng

11:00 PH4-A2 Họp đại diện công đoàn bộ phận

B.Nga

Thứ Bảy

14/12/2019

08:30 Hà Nội Dự Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về đổi mới trong dạy học và đào tạo giáo viên tại Trường ĐHSP Hà Nội (14-15/12/2019)

Theo Giấy mời.Ô.Dũng

Chủ Nhật

15/12/2019