TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Lịch công tác tuần 19, năm học 2020 – 2021(Từ 21/12/2020 đến 27/12/2020)

Thứ/Trực lãnh đạo Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần

Thứ Hai
21/12/2020

Ô.Dũng

 

Thứ Ba
22/12/2020

Ô.Dũng

 

Thứ Tư
23/12/2020

Ô.Dũng

08:30 PH1- A2 Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ của TS. Ninh Thị Sinh

Theo Quyết định

Thứ Năm
24/12/2020

Ô.Dũng

08:00 GĐ C Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán cấp tiểu học năm 2020 thực hiện chương trình ETEP (mô-đun 3, đợt 2, từ 24-26/12/2020)

Theo kế hoạch của BQL ETEP trường

Thứ Sáu
25/12/2020

Ô.Dũng

08:30 Hội trường D2.3 Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp khoa, năm học 2020 – 2021 Toàn thể giảng viên, sinh viên khoa Lịch sử
14:00 VP Khoa Lịch sử Chi bộ khoa Lịch sử tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

Toàn thể đảng viên Chi bộ khoa Lịch sử, đại biểu mời

Thứ Bảy
26/12/2020

 

Chủ Nhật
27/12/2020

08:00 GĐ C Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán cấp tiểu học năm 2020 thực hiện chương trình ETEP (mô-đun 3, đợt 3, từ 27-29/12/2020)

Theo kế hoạch của BQL ETEP trường