TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Lịch công tác tuần 21, năm học 2020- 2021 (Từ 04/01/2020 đến 10/01/2020)

Thứ/Trực lãnh đạo

Thì gian Địa điểm Nội dung

Thành phần

Thứ Hai

04/01/2021

B.Sinh

       

Thứ Ba

05/01/2021

B.Sinh

       

Thứ Tư

06/01/2021

Ô.Dũng

09:00

PH2-A2 Họp Đảng ủy tháng 01/2021 Ô.Dũng

10:00

PH5-A2 Họp đại diện cấp ủy và giao ban công tác tháng 01/2021

ĐU, BGH, CTHĐT, CTCĐT, BTĐTN, CTHVC, BTCB, Trưởng các đơn vị, BQl ETEP. Ô.Dũng

15:00

PH4-A2 Họp BCH Công đoàn trường

Ô.Dũng

16:30 PH4-A2 Họp đại diện Công đoàn bộ phận

Ô.Dũng

Thứ Năm

07/01/2021

B.Sinh

19:30

Hội trường 14-8 Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2021)

Theo kế hoạch của Hội Sinh viên(Mời dự: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Bí thư Chi bộ, Trưởng các đơn vị, Ban Thường vụ Đoàn trường).Ô.Dũng

Thứ Sáu

08/01/2021

       

Thứ Bảy

09/01/2021

 

       

Chủ Nhật

10/01/2021