TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Lịch công tác tuần 22,năm học 2020- 2021 (Từ 11/01/2021 đến 17/01/2021)

Thứ/Trực lãnh đạo Thì gian Địa điểm Nội dung Thành phần
Thứ Hai

11/01/2021

Ô.Dũng

       
Thứ Ba

12/01/2021

Ô.Dũng

08:00 VP Khoa Lịch sử Họp Chi bộ Khoa Lịch sử Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Lịch sử
08:30 VP Khoa Lịch sử Họp Khoa Lịch sử Toàn thể viên chức Khoa Lịch sử
09:00 PH2- A2 Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ của TS. Ninh Thị Sinh Theo Quyết định và mọi người quan tâm
14:00 VP Khoa Lịch sử Họp thống nhất hoàn thiện rà soát đề cương môn học thuộc CTĐT ngành SP Lịch sử Toàn thể giảng viên Khoa Lịch sử
Thứ Tư

13/01/2021

B.Sinh

       
Thứ Năm

14/01/2021

B.Sinh

14:30 PH5-A2 Họp xét bổ sung chế độ chính sách cho sinh viên học kỳ I năm học 2020-2021 BGH, BT ĐTN, CT HSV, Phòng: CTCT-HSSV, ĐT, TV, TC-HC, Lãnh đạo và TLTC các đơn vị đào tạo. B.Sinh, B.Tâm
Thứ Sáu

15/01/2021

 

       
Thứ Bảy

16/01/2021

 

       
Chủ Nhật

17/01/2021