TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Lịch công tác tuần 30, năm học 2020 – 2021 (Từ 8/3/2021 đến 14/3/2021)

Thứ/Trực lãnh đạo

Thì gian Địa điểm Nội dung

Thành phần

Thứ Hai

08/3/2021

B.Sinh

       

Thứ Ba

09/3/2021

B.Sinh

       

Thứ Tư

10/3/2021

Ô.Dũng

14:00 PH4-A2 Họp Ban Thường vụ Công đoàn trường Ô.Dũng
15:00 PH4-A2 Họp Ban Chấp hành Công đoàn trường

Ô.Dũng

Thứ Năm

11/3/2021

Ô.Dũng

16:00 PH5-A2 Họp Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên trường mở rộng

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên trường, Trưởng các đơn vị trực thuộc ĐTN-HSV trường

Thứ Sáu

12/3/2021

Ô.Dũng

08:30 PH5-A2 Họp triển khai kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục trường BGH, thành viên Hội đồng tự đánh giá trường và Ban Thư ký, TTKT&ĐBCLGD, Trưởng các đơn vị.Ô.Dũng
14:30 PH5-A2 Họp Hội đồng xét kết quả học tập học kỳ 1 đối với sinh viên khoá 43, 44 và 45

Theo Quyết định. Ô.Dũng, B.Hoàng Thủy

Thứ Bảy

13/3/2021

       
Chủ Nhật

14/3/2021