TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Lịch công tác tuần 36, năm học 2017 – 2018 (Từ ngày 16/4/2018 đến 22/4/2018)

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2                                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36, NĂM HỌC 2017 – 2018

              KHOA LỊCH SỬ                                                            (Từ  16/4/2018  đến 22/4/2018)    

 

THỨ, NGÀY

TRỰC LÃNH ĐẠO SÁNG                 CHIỀU

TỐI

THỨ HAI

16-4

Ô.Dũng

 • 14h30: Họp triển khai xây dựng các CTĐT trong khuôn khổ ETEP (PH3; TP: BGH, BQL ETEP, PĐT, TTKT&ĐBCLGD, Trưởng các khoa: Toán, Vật lý, Sinh-KTNN, Ngữ văn, Lịch sử, GDTC).Ô.Dũng
 • 14h30: Họp Ban Tổ chức Hiến máu nhân đạo năm 2018 (PH1; TP: theo Quyết định).B.Hạnh
 • 16h00: Họp Hội đồng khoa học và đào tạo (PHQT).Ô.Dũng
* 19h30: Họp CLB Cộng tác viên (GĐ E1.5).

THỨ BA

17-4

 
 • 14h30: Hiệu trưởng tiếp dân (PH3).

THỨ TƯ

18-4

·         
 • 8h00: HỌP CHI BỘ (VPK)
 • 8h30; HỌP KHOA (VPK)
 • 8h30: Báo cáo “Tác động của cuộc cánh mạng công nghiệp 4.0 với giáo dục” (HT Hiệu bộ; TP: ĐU, BGH, BCH Công đoàn trường, BCH ĐTN, BCH HSV, Lãnh đạo các đơn vị, Lớp trưởng, Bí thư các chi đoàn và mọi người quan tâm; BCV: TS. Nguyễn Xuân Thành – Viện trưởng Viện NCKH và ƯD).
 • 10h00: Họp Ban Tổ chức Hội nghị khoa học Trẻ 2018 (PH1)
 • 13h00: Giới thiệu ứng dụng web Site123 hỗ trợ dạy học Blended learning (VPK; TP: GV toàn khoa)
 • 14h00: Họp rút kinh nghiệm sinh hoạt chuyên môn và kiểm tra K40 TTSP đợt 2 (VPK; TP: Viên chức toàn khoa)

THỨ NĂM

19-4

 

·         
 • 14h30: Họp xét TCXH, MGHP, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập và miễn, giảm tiền ở KTX học kỳ 2, năm học 2017 – 2018 (PHQT; TP: BGH, CTCĐ, BT ĐTN, CT HSV, P.CTCT-HSSV, P.Đào tạo, P.Tài vụ, BQL KTX, P.HCTH; Lãnh đạo, TLTC các khoa và TT GDQP&AN).B.Hạnh, B.Tâm
* 17h45: Phát thanh.

* 19h30: Đại hội Liên chi Hội Sinh viên khoa Lịch sử (HT Hiệu bộ; theo Kế hoạch của HSV).B.Hạnh

 

THỨ SÁU

20-4

 

·         
 • 8h30: Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018 (Viện Nghiên cứu Sư phạm – KTX sinh viên S4; TP: ĐU, BGH, CTCĐ Trường, BT ĐTN, CT HSV, BTCB, trưởng các đơn vị, khách mời và mọi người quan tâm).Ô.Dũng

THỨ BẢY

21-4

 
 • 7h00: Ngày hội Hiến máu nhân đạo (Khu B; TP: BTC và người hiến máu tình nguyện).B.Tâm
 • 7h00: Tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 2 cho sinh viên K39, K40 (theo Kế hoạch của phòng Đào tạo). B.H Thủy thông báo SV

 

CHỦ NHẬT

22-4

 
 • 7h00: Ngày hội Hiến máu nhân đạo (Khu B; TP: BTC và người hiến máu tình nguyện).B.Tâm