TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Lịch công tác tuần 41, năm học 2018 – 2019 (Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019)

Thứ/ngày/trực lãnh đạo Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần
Thứ Hai

20/5/2019

Ô.Dũng

08:00 Hội trường 14-8 và GĐ D2.3 Tuần sinh hoạt Công dân HSSV cuối khóa dành cho sinh viên K41 (các ngày, từ 20 đến 24/5) Theo Kế hoạch của Phòng CTCT-HSSV. B.Dung
13:30 VP Khoa Lịch sử Họp Hội đồng xét CNTN cho sinh viên đại học hình thức chính quy đợt 2 năm 2019 (cấp khoa) BCN Khoa, cố vấn học tập K39, K40, K41, Trợ lý Tổ chức, Trợ lý Giáo vụ
15:30 PH5-A2 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Ô.Dũng
Thứ Ba
21/5/2019Ô.Dũng

 

14:00 PH5-A2 Hội nghị triển khai Kế hoạch tự đánh giá năng lực Trường theo TEIDI năm 2019 BGH; Trưởng các đơn vị; BQL ETEP Trường; Hội đồng TĐG TEIDI năm 2019, Ban thư ký và các nhóm công tác. Ô.Dũng
16:00 PH5-A2 Họp bốc thăm thi đấu giải cầu lông CĐ Trường năm 2019 Ban Tổ chức, Ban Trọng tài, đại diện các đơn vị có công đoàn viên tham gia giải Cầu lông Công đoàn Trường.Ô.Dũng
Thứ Tư
22/5/2019Ô.Dũng

 

08:30 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội Dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Theo Giấy mời.Ô.Dũng
14:30 PH5-A2 Họp Hội đồng xét CNTN cho sinh viên đại học hình thức chính quy đợt 2 năm 2019 BGH, Trưởng các đơn vị: HCTH, Thanh tra, Đào tạo, CTCT-HSSV, Tài vụ, Thư viện, Ban QLKTXSV, Trung tâm GDQP và An ninh; Trưởng các khoa, Viện CNTT; Trợ lý giáo vụ và Trợ lý Tổ chức các khoa, Viện CNTT, Trung tâm GDQP và An ninh. Ô.Dũng, B.Hoàng Thủy, B.Tâm
16:00 Nhà tập luyện TDTT Khai mạc Giải Cầu lông Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2019 chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập CĐ Việt Nam, 68 năm thành lập CĐGD Việt Nam Ban Tổ chức, Ban Trọng tài, vận động viên các đơn vị tham gia giải; mời dự: Đảng ủy, BGH, BCH CĐ Trường, đại diện: BCH CĐ bộ phận, BCH Đoàn Thanh niên, Thư ký Hội SV, lãnh đạo các đơn vị.Ô.Dũng
19:30 Hội trường 14-8 Chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh sinh viên không chuyên ngữ lần thứ III – The 21st century skills (Kỹ năng thế kỷ 21) năm 2019 Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các đội dự thi, sinh viên cổ vũ và mọi người quan tâm. Mời dự: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, trưởng các đơn vị và đại diện các nhà tài trợ. Ô.Dũng
Thứ Năm
23/5/2019B.Sinh
10:30 PH5-A2 Họp xét Giải thưởng KOVA năm 2019 BGH, BTĐTN, CTHSV; Phòng: CTCT-HSSV, ĐT, TV; Lãnh đạo các Khoa, Viện CNTT, Trung tâm GDQP&AN. B.Sinh
18:30 Nhà tập luyện TDTT Bế mạc Giải Cầu lông Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2019 chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập CĐ Việt Nam, 68 năm thành lập CĐGD Việt Nam Vận động viên các đơn vị tham gia thi đấu, Ban Tổ chức, Ban Trọng tài; mời dự: Đảng ủy, BGH, BCH CĐ Trường, đại diện: BCH CĐ bộ phận, BCH Đoàn Thanh niên, Thư ký Hội SV, lãnh đạo các đơn vị. Ô.Dũng
19:30 VPK Hội nghị Trưởng khoa đối thoại với đại diện sinh viên Ô.Dũng và các trợ lý
Thứ Sáu
24/5/2019B.Sinh
08:00 Hội trường TTGDQP & AN Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức QP & AN đối tượng 4 (đợt 2; khóa học từ 24 đến 27/5/2019) Theo Kế hoạch của BTC
14:30 PH5-A2 Giao ban Công tác thực hiện Chương trình ETEP Ban Giám hiệu, Ban Quản lý, Ban Giám sát, các đầu mối thực hiện chương trình ETEP, Ban XD&TH KHCL của trường.Ô.Dũng
15:00 Hội trường 14-8 LỄ TỔNG KẾT KHÓA 41 SP LỊCH SỬ (2015-2019) Toàn Khoa Lịch sử
Thứ Bảy

25/5/2019

 

07:30 Trạm Y tế Trạm Y tế tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên K43 (buổi sáng từ 07h30, buổi chiều từ 13h30, kế hoạch chi tiết đã chuyển tới các đơn vị) B.Tâm quản lý SV
Chủ nhật
26/5/2019