TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Lịch công tác tuần 41, năm học 2019 – 2020 (Từ 18/5/2020 đến 24/5/2020)

Thứ/Trực lãnh đạo

Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần
Thứ Hai
18/5/2020Ô.Dũng

Thứ Ba
19/5/2020

B.Sinh

08:00 Trực tuyến Seminar chuyên môn “Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong môn Lịch sử và Địa lí” (BCV: TS Ninh Thị Hạnh, TS Thân Thị Huyền)

Giảng viên khoa Lịch sử và mọi người quan tâm

Thứ Tư
20/5/2020

B.Sinh

Thứ Năm
21/5/2020

Ô.Dũng

08:30

PH2-A2 Giao ban các Tiểu ban Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường lần thứ XIII

Theo Quyết định. Ô.Dũng

10:30

PH5-A2 Họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” năm 2020

Ô.Dũng

14:30

PH2-A2 Họp về đào tạo, bồi dưỡng, khảo thí và đảm bảo chất lượng

BGH; Trưởng các khoa, viện, trung tâm, Bộ môn TLGD; Trưởng các phòng: TC-HC, ĐT, KHCN&HTQT, TV.Ô.Dũng

Thứ Sáu
22/5/2020

B.Sinh

08:30 Trực tuyến Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học khoa Lịch sử, năm học 2019 – 2020

Giảng viên và sinh viên khoa Lịch sử

Thứ Bảy
23/5/2020

Chủ Nhật
24/5/2020