TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Lịch công tác tuần 43, năm học 2019 – 2020

Thứ/Trực lãnh đạo

Thời gian Địa điểm Nội dung

Thành phần

Thứ Hai
01/6/2020

Ô.Dũng

19:30 Hội trường 14-8 Kỷ niệm ngày Quốc tế thiêu nhi 1-6

BGH; Ban BV&CSTE; CT Công đoàn; BCH Đoàn TN; BCH Hội SV; Thiếu niên, nhi đồng con viên chức trong toàn trường

Thứ Ba
02/6/2020

B.Sinh

08:30

P2.07-A4

Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học”

Giảng viên khoa Lịch sử, đại biểu mời và mọi người quan tâm

15:00

PH5-A2 Họp Ban Tổ chức, Ban Cố vấn cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ III”

Theo Quyết định. B.Thảo

Thứ Tư
03/6/2020

Ô.Dũng

09:00

PH2-A2 Họp Đảng ủy tháng 6 năm 2020 Ô.Dũng
10:00 PH5-A2 Họp đại diện cấp ủy và giao ban công tác tháng 6 năm 2020

ĐU, BGH, CTHĐT, CTCĐT, BTĐTN, CTHSV, BTCB, Trưởng các đơn vị, BQL ETEP. Ô.Dũng

19:30

P 2.07-A4 Chương trình tư vấn du học và nghiên cứu khoa học cho sinh viên

Đại diện các đơn vị KHCN&HTQT, CTCT-HSSV, ĐTN; Khách mời; Sinh viên và mọi người quan tâm

Thứ Năm
04/6/2020

Ô.Dũng

 

09:00

P. 2.07-A4 Tập huấn sử dụng module quản lí, khai báo giờ NCKH Chuyên viên Viện CNTT, Phòng KHCN&HTQT và các trợ kí khoa học. Ô.Vinh
13:30 PH4-A2 Họp Ban Thường vụ Công đoàn trường

Ô.Dũng

14:30

PH4-A2 Họp BCH Công đoàn trường Ô.Dũng
16:00 PH4-A2 Họp đại diện Công đoàn bộ phận tháng 6

Ô.Dũng, B.Nga

Thứ Sáu
05/6/2020

B.Sinh

 

Thứ Bảy
06/6/2020

Chủ Nhật
07/6/2020