TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Lịch công tác tuần 46, năm học 2018 – 2019 (Từ ngày 24/6/2019 đến 30/6/2019)

Thứ/ngày/trực lãnh đạo

Thời gian Địa điểm Nội dung

Thành phần

Thứ Hai

24/6/2019

Ô.Dũng

08:00 Sơn La THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 (Các ngày từ 24/6 đến 27/6/2019)

Theo Quyết định

Thứ Ba
25/6/2019

Ô.Dũng

       

Thứ Tư
26/6/2019

Ô.Dũng

       

Thứ Năm
27/6/2019

Ô.Dũng

       

Thứ Sáu
28/6/2019

B.Sinh

09:00

PH2-A2 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ trường  
10:00 Hội trường 14-8 Hội nghị Cán bộ chủ chốt bầu các thành viên đại diện cho giảng viên, nghiên cứu viên tham gia Hội đồng trường nhiệm kỳ 2017-2022

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; BCH CĐ Trường; Bí thư ĐTN Trường; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc; Bí thư chi bộ; Chủ tịch Công đoàn bộ phận; Trưởng, phó bộ môn thuộc khoa; Phó giáo sư; Tiến sĩ; giảng viên cao cấp và tương đương. Ô.Dũng, B.Sinh, B.Hạnh, B.Nhung, B.Nga, B.Chu Thủy, B.Hà, Ô.Vinh

14:30

PH2-A2 Họp Tổng kết và bình xét thi đua Công đoàn năm học 2018-2019

Ban Chấp hành Công đoàn trường. Ô.Dũng

Thứ Bảy

29/6/2019

 

       

Chủ nhật
30/6/2019