TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Lịch công tác tuần 46, năm học 2019 – 2020 (Từ 22/6/2020 đến 28/6/2020)

Thứ/Trực lãnh đạo

Thời gian Địa điểm Nội dung

Thành phần

Thứ Hai
22/6/2020

Ô.Dũng

14:00

Trường ĐHSP Hà Nội Dự bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Thị Bích

Theo giấy mời và mọi người quan tâm

15:00

PH4-A2 Họp chuẩn bị công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công đoàn trường nhiệm kỳ 2022-2027 và các nhiệm kỳ tiếp theo

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn trường, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn trường, VP Công đoàn trường. Ô.Dũng

Thứ Ba
23/6/2020

B.Sinh

09:00

PH1-A2 Họp Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ KH&CN đặt hàng “Phát triển chương trình nhà trường đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Theo Quyết định

14:00

PH5-A2 Hội nghị bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh: chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở

Ban Chấp hành Công đoàn trường, UBKT Công đoàn trường, Văn phòng CĐ trường, Chủ tịch các công đoàn bộ phận. Ô.Dũng, B.Nga

 

16:00

PH5-A2 Hội nghị giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo Công đoàn trường nhiệm kỳ 2022-2027 và các nhiệm kỳ tiếp theo

Ban Chấp hành Công đoàn trường. Ô.Dũng

Thứ Tư
24/6/2020

Ô.Dũng

08:00

VP Khoa Lịch sử K42 SP Lịch sử bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (Tiểu ban Lịch sử Việt Nam

Theo Quyết định

13:00

Họp trực tuyến Họp tổng kết TTSP (Đợt 2) sinh viên K42 SP Lịch sử

Sinh viên K42, lãnh đạo khoa, giảng viên Bộ môn PPDHLS, Trưởng bộ môn LSVN, LSTG, GV tham gia sinh hoạt chuyên môn ở trường PT

13:30

PH5-A2 Họp Hội đồng tuyển chọn các cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Cơ sở và ưu tiên thực hiện cấp Cơ sở năm 2020 (đợt 2)

Theo Quyết định

14:00

PH5-A2 Họp xét chế độ chính sách cho sinh viên học kỳ II năm học 2019-2020

BGH, BT ĐTN, CT HSV; Lãnh đạo các đơn vị: CTCT-HSSV, ĐT, TV, KTX SV; Lãnh đạo và TLTC các đơn vị đào tạo. B.Sinh, B.Tâm

Thứ Năm
25/6/2020

Ô.Dũng

 

08:00

TP. Hồ Chí Minh Hội thảo – Tập huấn Hoàn thiện, phát triển Bộ chỉ số TEIDI và tài liệu hướng dẫn sử dụng (25-26/6/2020) Theo Công văn
08:30 Trực tuyến Seminar chuyên môn “Biến động giảm” số lượng lao động xuất khẩu – Một vài nguyên nhân từ phía “cầu lao động” (Báo cáo viên: ThS Nguyễn Thùy Linh)

Giảng viên khoa Lịch sử và mọi người quan tâm

19:30

Hội trường 14-8 Hội nghị Hiệu trưởng đối thoại với đại diện sinh viên thường kỳ BGH, BCH ĐTN, BCH HSV, Lãnh đạo các đơn vị, TLTC các đơn vị đào tạo. B.Sinh, B.Tâm
Thứ Sáu
26/6/2020

B.Sinh

13:00 VP Khoa Lịch sử K42 SP Lịch sử bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (Tiểu ban LSTG)

Theo Quyết định

08:00

VP Khoa Lịch sử K42 SP Lịch sử bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (Tiểu ban LL&PPDHLS) Theo Quyết định
14:00 PH2-A2 Họp xét Giải thưởng và học bổng KOVA lần thứ 18

BGH, BTĐTN, CTHSV, Lãnh đạo các phòng: CTCT-HSSV, ĐT, TV; Lãnh đạo các đơn vị có giới thiệu sinh viên. B.Sinh, B.Tâm

Thứ Bảy
27/6/2020

08:00 Giảng đường ABCD Khai mạc “Ngày hội việc làm năm 2020”

BGH, BTC, Lãnh đạo và TLTC các đơn vị đào tạo. B.Sinh, B.Tâm

Chủ Nhật
28/6/2020