TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Lịch công tác tuần 47, năm học 2019 – 2020 (Từ 29/6/2020 đến 05/7/2020)

Thứ/Trực lãnh đạo Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần
Thứ Hai
29/6/2020

Ô.Dũng

Tiết 5,6 Giảng đường ABCD Dự giờ Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thảo Giảng viên Khoa Lịch sử
20:30 Trực tuyến Họp tổng kết công tác công đoàn năm học 2019-2020 Toàn thể công đoàn viên Khoa Lịch sử
Thứ Ba
30/6/2020

B.Sinh

08:00 PH4-A2 Họp chuẩn bị công tác quy hoạch bổ sung cán bộ lãnh đạo Công đoàn trường nhiệm kỳ 2022-2027 và các nhiệm kỳ tiếp theo Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn trường, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn trường, VP Công đoàn trường. Ô.Dũng
08:30 PH5-A2 Hội nghị bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh: chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở Ban Chấp hành Công đoàn trường, UBKT Công đoàn trường, Văn phòng CĐ trường, Chủ tịch các công đoàn bộ phận. Ô.Dũng, B.Nga
10:30 PH5-A2 Hội nghị giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo Công đoàn trường nhiệm kỳ 2022-2027 và các nhiệm kỳ tiếp theo Ban Chấp hành Công đoàn trường. Ô.Dũng
14:30 PH5-A2 Họp xét kết quả rèn luyện, học bổng KKHT học kỳ I năm học 2019-2020 BGH, BT ĐTN, CT HSV; Lãnh đạo các đơn vị: CTCT-HSSV, ĐT, TV, TC-HC, KTX SV; Lãnh đạo, TLTC và TLGV  các đơn vị đào tạo. B.Sinh, B.Tâm, B.Hoàng Thủy
Thứ Tư
01/7/2020Ô.Dũng
08:00 Hội trường 14-8 Tuần sinh hoạt công dân – HSSV cuối khóa cho sinh viên K42 Theo Kế hoạch số 104/KH-ĐHSPHN2 ngày 09/6/2020
Thứ Năm
02/7/2020

Ô.Dũng

 

08:00 Hội trường 14-8 Tuần sinh hoạt công dân – HSSV cuối khóa cho sinh viên K42 Theo Kế hoạch số 104/KH-ĐHSPHN2 ngày 09/6/2020
10:00 PH2-A2 Họp Đảng ủy tháng 7 năm 2020 Ô.Dũng
14:00 Hội trường 14-8 Tuần sinh hoạt công dân – HSSV cuối khóa cho sinh viên K42 Theo Kế hoạch số 104/KH-ĐHSPHN2 ngày 09/6/2020
14:30 PH5-A2 Họp đại diện cấp ủy và giao ban công tác tháng 7 năm 2020 ĐU, BGH, CTHĐT, CTCĐT, BTĐTN, CTHSV, BTCB, Trưởng các đơn vị, BQL ETEP. Ô.Dũng
Thứ Sáu
03/7/2020

B.Sinh

08:30 PH5-A2 Họp tổng kết hoạt động Ba công khai BGH, TTKT&ĐBCLGD, Trưởng các đơn vị. Ô.Dũng
10:00 GĐ D2.3 Họp tổng kết công tác TTSP, SHCM đợt 2 năm học 2019-2020 BGH; Trưởng các phòng: ĐT, CTCT-HSSV, Tài vụ; Trưởng khoa, Trưởng bộ môn PPDH các khoa; Trưởng bộ môn TLGD; Viện trưởng Viện CNTT, Viện NCSP; TT GDQP&AN; GV tham gia SHCM; Trưởng, Phó đoàn TTSP K42. Ô.Dũng, B.Hạnh, B.Sinh
13:30 VP Khoa Lịch sử Họp Chi bộ Khoa Lịch sử Toàn thể chi bộ Khoa Lịch sử
14:00 VP Khoa Lịch sử Họp Khoa Lịch sử Toàn khoa Lịch sử
15:30 Hội trường D.23 Lễ tổng kết khóa 42 SP Lịch sử Sinh viên K42, viên chức Khoa Lịch sử, đại biểu mời
Thứ Bảy
04/7/2020
Chủ Nhật
05/7/2020