TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Lịch công tác tuần 49, năm học 2018-2019 (Từ ngày 15/7/2019 đến 21/7/2019)

Thứ/ngày/trực lãnh đạo Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần
Thứ Hai

15/7/2019

Ô.Dũng

       
Thứ Ba
16/7/2019

Ô.Dũng

       
Thứ Tư
17/7/2019

B.Sinh

08:30 Hội trường 14-8 Hội thảo “Vai trò của Công đoàn trong văn hóa ứng xử học đường” BCH Công đoàn trường, BCH Công đoàn bộ phận, các tác giả có báo cáo; đại biểu mời: Lãnh đạo CĐ GDVN, lãnh đạo Công đoàn các trường trong Khối thi đua số 3, Đảng ủy, BGH, Trưởng các đơn vị, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV, đại diện SV. Ô.Dũng, B.Nga, B.Châm, Ô.Nam, B.Chu Thủy, B.Thảo
Thứ Năm
18/7/2019

Ô.Dũng

08:00 Nhà khách La Thành, Hà Nội Hội thảo góp ý Bộ công cụ TEIDI và tài liệu hướng dẫn sau khi điều chỉnh, bổ sung (các ngày 18-19/7) Theo Công văn. Ô.Dũng
Thứ Sáu
19/7/2019

B.Sinh

10:00 Hội trường 14-8 Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng trường, bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2017-2022 (Đón tiếp đại biểu từ 9h30) Toàn thể công chức, viên chức và người lao động; đại diện HSV và khách mời. Viên chức toàn khoa
Thứ Bảy

20/7/2019

 

       
Chủ nhật
21/7/2019