TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Lịch công tác tuần 50, năm học 2016 – 2017 (Từ ngày 17/7/2017 đến 23/7/2017)

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2                          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50, NĂM HỌC 2016 – 2017

     KHOA LỊCH SỬ                                                     (Từ  17/7/2017  đến 23/7/2017)          

 

THỨ, NGÀY

TRỰC LÃNH ĐẠO SÁNG CHIỀU

TỐI

THỨ HAI

17/7

       

THỨ BA

18/7

       

THỨ TƯ

19/7

       

THỨ NĂM

20/7

       

THỨ SÁU

21/7

 
  • 8h30: Họp Ban Biên soạn sách “Trường ĐHSP Hà Nội 2 nửa thế kỷ xây dựng và phát triển (1967-2017)” (VPK)
   

THỨ BẢY

22/7

       

CHỦ NHẬT

23/7