TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ của TS Ninh Thị Sinh

Sau một quá trình nghiên cứu và triển khai, vào 9h sáng ngày 12/01/2021 tại Phòng họp 2, nhà A2, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, đã diễn ra buổi nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ những năm 1930 1945 và ý nghĩa xã hội trong giai đoạn hiện nay” do TS. Ninh Thị Sinh làm chủ nhiệm đề tài. Đây là một vấn đề học thuật có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc, góp phần cung cấp cho chúng ta có cách tiếp cận toàn diện hơn về sự phát triển của phật giáo Việt Nam trong lịch sử. Tham gia hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 7 thành viên, trong đó GS.Đỗ Quang Hưng làm Chủ tịch Hội đồng. Ngoài ra, đến dự buổi nghiệm thu còn có sự hiện diện của đại diện Phòng KHCN&HTQT, trường ĐHSP Hà Nội 2 cùng cán bộ, giảng viên Khoa Lịch sử.

Trong buổi nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ những năm 1930 1945 và ý nghĩa xã hội trong giai đoạn hiện nay”, TS. Ninh Thị Sinh đã trình bày 3 vấn đề chính gồm: 1) Bối cảnh lịch sử của phong trào chấn hưng phật giáo ở Bắc Kỳ; 2) Phong trào chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ những năm 1930 – 1945; 3) Ý nghĩa xã hội trong giai đoạn hiện nay. Đề tài làm rõ được mối quan hệ giữa công cuộc chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ những năm 1930 – 1945 với phong trào chấn hưng Phật giáo ở Châu Á thời kỳ này, cùng quá trình, thành quả của công cuộc chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ trong những năm 1930 – 1945 và ý nghĩa xã hội của nó.

Công trình nghiên cứu do TS. Ninh Thị Sinh chủ trì đã nhận được ý kiến phản hồi, đóng góp tích cực, khoa học, khách quan, chuyên sâu từ phía các nhà khoa học trong Hội đồng nghiệm thu, đồng thời mở ra khả năng đưa vào khai thác, sử dụng từng phần trong quá trình giảng dạy chuyên đề tại các trường Đại học, Cao đẳng có ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn. Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng đã đánh giá rất cao đối với công trình nghiên cứu này của TS.Ninh Thị Sinh. Nhất là trong số các sản phẩm nghiệm thu đề tài, TS. Ninh Thị Sinh đã xuất bản được một cuốn chuyên khảo rất có giá trị với tựa đề “Phong trào chấn hung Phật giáo ở Bắc Kỳ: trường hợp Hội phật giáo (1934 – 1945). Thành công của cá nhân TS Ninh Thị Sinh là niềm vui, động lực lớn đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên Khoa Lịch sử trong công tác nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, hướng tiếp cận trong nghiên cứu về phong trào chấn hưng Phật giáo của TS. Ninh Thị Sinh hứa hẹn sẽ mở ra hướng nghiên cứu rộng mở trong thời gian tới.

Website Khoa Lịch sử

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu đề tài:

TS Ninh Thị Sinh báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài

Hội đồng nghiệm thu đề tài