TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Nghiệm thu đề tài Khoa học cơ sở của Thạc sĩ Nguyễn Thùy Linh

Sáng ngày 6/7/2018, tại phòng họp 1 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã diễn ra buổi nghiệm thu đề tài Khoa học công nghệ cấp cơ sở do ThS. Nguyễn Thùy Linh đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm đề tài. Sự kiện có sự tham gia của ông Nguyễn Mạnh Thắng, đại diện Phòng KHCN&HTQT của Trường cùng đông đủ các thành viên thuộc Hội đồng nghiệm thu công trình khoa học công nghệ cơ sở.

Đề tài “Xuất khẩu lao động Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2016” của ThS Nguyễn Thùy Linh đã trình bày một cách khoa học, toàn diện một trong những vấn đề mang tính thời sự tại Việt Nam giai đoạn hội nhập sâu rộng kinh tế khu vực và quốc tế. Thông qua việc đưa dẫn các số liệu thống kê chi tiết, các khái niệm, cách tiếp cận đa dạng trong nghiên cứu vấn đề xuất khẩu lao động Việt Nam, tác giả Nguyễn Thùy Linh đã đi sâu phân tích những khía cạnh tác động đa chiều từ xuất khẩu lao động, trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội. Trước sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ trong sản xuất, hệ thống kinh tế toàn cầu có sự thay đổi đáng kể đối với việc khai thác nguồn nhân lực, các quốc gia như Việt Nam vẫn duy trì được lợi thế đáng kể trong chuỗi sản xuất toàn cầu thông qua nguồn nhân lực dồi dào, giá rẻ. Tuy vậy, sự phát triển nhanh chóng của xuất khẩu lao động rõ ràng đã và đang tạo ra những hệ quả cả tích cực lẫn tiêu cực, đòi hỏi năng lực quản lí, hoạch định tốt hơn từ Chính phủ. Ở phương diện nội dung khoa học, điểm này chính là đóng góp quan trọng của công trình.

Kết thúc phần trình bày, trao đổi, phản biện của Hội đồng, đề tài của ThS Nguyễn Thùy Linh đã được đánh giá hoàn thành ở mức Tốt. Đây là kết quả đáng khích lệ, đồng thời cung cấp cơ sở để ThS Nguyễn Thùy Linh tiếp tục phát triển nghiên cứu của mình ở các mức độ cao hơn.

Một vài hình ảnh trong buổi nghiệm thu đề tài: