TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở của ThS Nguyễn Thị Nga

Thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 còn diễn biến phức tạp, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Khoa Lịch sử đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở do Thạc sĩ Nguyễn Thi Nga làm chủ nhiệm đề tài bằng hình thức trực tuyến vào sáng ngày 10 tháng 04 năm 2020. Buổi bảo vệ trực tuyến đề tài khoa học cấp cơ sở do Thạc sĩ Nguyễn Thị Nga làm chủ nhiệm có sự tham dự đông đủ của các thành viên Hội đồng: TS.Nguyễn Văn Dũng là Chủ tịch Hội đồng, cùng các thầy cô là Ủy viên, Ủy viên thư ký. Ngoài ra có TS.Dương Đình Thắng đại diện phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế tham dự.

Đề tài Khoa học cấp cơ sở “Quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế xã hội chủ nghĩa sang nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Đông Đức (1990 – 2017)” của Thạc sĩ Nguyễn Thị Nga tập trung vào ba nội dung lớn: 1) Những nhân tố tác động đến sự chuyển đổi của nền kinh tế Đông Đức (1990 – 2017). 2) Tình hình và đặc điểm của chuyển đổi từ nền kinh tế xã hội chủ nghĩa sang nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Đông Đức (1990 – 2017). 3) Tác động của quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế xã hội chủ nghĩa sang nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Đông Đức và liên hệ với Việt Nam. Thông qua những nội dung này tác giả đã tái hiện lại một quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế XHCN đã tồn tại trong nhiều thập kỉ sang nền kinh tế TBCN ở Đông Đức. Qua đó cũng đưa ra những đánh giá về những kết quả của quá trình hợp nhất về mặt kinh tế đã diễn ra ở nước Đức. Không những thế, việc nghiên cứu đề tài này tác giả đã làm sâu sắc thêm những hiểu biết về CHLB Đức. Thêm vào đó, việc nghiên cứu về quá trình chuyển đổi của kinh tế Đông Đức cũng sẽ cung cấp những bài học, kinh nghiệm cho sự phát triển kinh tế ở Việt Nam. Đặc biệt, Đề tài cũng là sự đóng góp vào nguồn tư liệu tham khảo về lịch sử thế giới hiện đại, lịch sử nước Đức.

Sau khi nghe tác giả trình bày báo cáo tóm tắt những giá trị cốt lõi của đề tài, các thành viên trong Hội đồng đã nhận xét, góp ý và trao đổi nhiều vấn đề học thuật liên quan đến nội dung đề tài. Mặc dù, lần đầu tiên một buổi đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học cơ sở được tổ chức dưới hình thức trực tuyến nhưng không hề làm mất đi tính khoa học, sự nghiêm túc. Các thành viên đã có những đánh giá khách quan về ưu điểm, cũng như thảo luận một số hạn chế để tác giả có thể chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện hơn nữa sản phẩm báo cáo tổng kết. Đến 11h sáng cùng ngày, sau gần 4 giờ đồng hồ, Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài khoa học cấp cơ sở do Thạc sĩ Nguyễn Thị Nga xếp loại Tốt. Hy vọng trong tương lai Thạc Sĩ Nguyễn Thị Nga sẽ đi sâu nghiên cứu sâu sắc hơn nữa về quá trình chuyển đổi ở Đông Đức nói riêng và ở các quốc gia Đông Âu khác nói chung để qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm, cung cấp những cơ sở lý luận quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.

TS Nguyễn Văn Vinh