TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở của ThS Nguyễn Thùy Linh

Vào hồi 15h chiều ngày 25/9/2020, tại văn phòng Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã diễn ra buổi nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở của Thạc sĩ Nguyễn Thùy Linh làm chủ nhiệm có sự tham dự đông đủ của các thành viên Hội đồng. Trong đó,TS.Nguyễn Văn Dũng là Chủ tịch Hội đồng, cùng các thầy/cô là Ủy viên, Ủy viên thư ký. Ngoài ra có TS.Dương Đình Thắng – Phó Trưởng phòng KHCN&HTQT tham dự.

Đề tài Khoa học công nghệ cấp cơ sở “Tác động của xuất khẩu lao động đến kinh tế – xã hội Việt Nam (1986 – 2016)” Thạc sĩ Nguyễn Thùy Linh được bố cục 3 chương. Trong đó, chương 1: Khái quát những vấn đề liên quan tới hoạt động xuất khẩu lao động Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2016; Chương 2: Tác động của xuất khẩu lao động đến kinh tế Việt Nam; Chương 3: Tác động của xuất khẩu lao động đến xã hội Việt Nam.

Thông qua những nội dung này đề tài nghiên cứu đã có đóng góp rất quan trọng trong việc thể hiện một cách sinh động bức tranh xuất khẩu lao động Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2016. Đồng thời, Phân tích được những tác động của xuất khẩu lao động  tới kinh tế – xã hội Việt Nam trong 30 năm đổi mới. Đặc biệt qua việc khảo sát thực trạng xuất khẩu lao động tại một vài địa phương và điều tra xã hội học một số lượng người đã đi xuất khẩu lao lộng về nước đã góp phần cung cấp cơ sở thực tiễn giúp các nhà hoạch định chính sách tham khảo để có những chủ trương, chính sách phù hợp hơn trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Ngoài ra đề tài là nguồn tài liệu tham khảo cho việc học tập và nghiên cứu về lịch sử hiện đại, lịch sử kinh tế, xã hội Việt Nam trong thời kì đổi mới.

Sau khi nghe tác giả trình bày báo cáo tóm tắt những giá trị cốt lõi của đề tài, các thành viên trong Hội đồng đã nhận xét, góp ý và trao đổi nhiều vấn đề học thuật liên quan đến nội dung đề tài. Các thành viên đã có những đánh giá khách quan về ưu điểm, cũng như thảo luận một số hạn chế để tác giả có thể chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện hơn nữa sản phẩm báo cáo tổng kết. Đến 18h chiều cùng ngày, sau gần 3 giờ đồng hồ, Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài khoa học cấp cơ sở do Thạc sĩ Nguyễn Thùy Linh xếp loại Tốt. Hy vọng trong tương lai Thạc sĩ Nguyễn Thùy Linh sẽ đi sâu nghiên cứu sâu sắc hơn nữa về hoạt động động xuất khẩu lao động của Việt Nam để qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm, cung cấp những cơ sở lý luận quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.

TS.Nguyễn Văn Vinh

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu đề tài: