TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Phát động sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018

Ban Chủ nhiệm khoa thông báo phát động sinh viên nghiên cứu khoa học nă học 2017-2018 (chi tiết xem tại: phat dong sv nckh 2017-18); Sinh viên tải đơn đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học tại đây: Don dang ky NCKH)