TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Quá trình xâm nhập và hoạt động của công ty Đông Ấn Anh tại Ấn Độ từ thế kỉ XVII đến giữa thế kỉ XIX – nhìn từ Đông Nam Á

Bài viết của của Thạc sĩ Trần Anh Đức được đăng trong tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á (số 5 – 2015)

Xem chi tiết tại đây