TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Semina chuyên môn tháng 10-2020

Tiếp nối chuỗi Seminar học thuật định kì được tổ chức hàng tháng, sáng ngày 29/9/2020 Khoa Lịch sử đã tổ chức 2 seminar khoa học theo hình thức trực tuyến của các thầy cô tổ bộ môn Lịch sử Việt Nam.

Trước tiên, TS.Ninh Thị Sinh trình bày chủ đề Seminar: “Tinh thần yêu nước duy tân qua các thế hệ của dòng họ Nguyễn Đông Tác”. Trong báo cáo, tác giả đã trình bày một cách khái quát, đầy đủ những nội dung cơ bản như: – Giới thiệu những nhân vật tiêu biểu trong dòng họ Nguyễn Đông Tác. Tổ chức Đông Kinh Nghĩa Thục: Thời gian tồn tại, thành viên sáng lập, chủ trương, tổ chức, đặc điểm, kết quả, ý nghĩa. Nhận được sự chia sẻ từ phần trình bày của TS.Ninh Thị Sinh đã có nhiều thầy/cô giáo trong Khoa đặt các câu hỏi trao đổi với tác giả báo cáo. Trong đó có các câu hỏi của PGS.TS. Phạm Văn Lực: “Việc Đông Kinh Nghĩa Thục đã mở được lớp cho nữ học đã cho thấy một diện mạo mới của giáo dục Việt Nam. Người phụ nữ lần đầu tiên được đến trường. Có thể lấy ví dụ một số nhân vật nữ tiêu biểu đã học trong các trường nữ sinh của Đông Kinh Nghĩa Thục.” TS. Nguyễn Thị Nga đặt câu hỏi: Khi tham gia hoạt động duy tân của các nhân vật trong dòng học Nguyễn Đông Tác có được sự ủng hộ bởi những người trong gia đình không? Những người thực hiện duy tân ở những dòng họ khác nhau có mối liên hệ với nhau không? Ths.Cao Thị Vân quan tâm đến câu hỏi: Số tài liệu ván khắc được thống kê còn lại hay không hay chỉ là thống kê qua sách vở? Các tài liệu đó đã được nghiên cứu như thế nào? Có thể làm rõ hơn nhận định nho sĩ trở thành thương nhân; Trong các hội buôn có sự hiện diện của người Hoa hay không, họ có tham gia vào Đông Kinh Nghĩa Thục hay ko? Bằng những nghiên cứu của mình, báo cáo viên đã trả lời, trao đổi rất sôi nổi với các thầy/cô đã đặt câu hỏi.

Cùng ngày, TS. Chu Thị Thu Thủy thuyết trình Seminar với chủ đề: “Vai trò của tri thức đối với sự phát triển văn hóa, giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ XX”. Trong buổi seminar, TS.Chu Thị Thu Thủy đã trình bày một cách khái quát về chủ đề seminar bao gồm: Bối cảnh văn hóa, giáo dục Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. Giới thiệu về những tri thức tiêu biểu và những đóng góp cho văn hóa, giáo dục Việt Nam đầu thế kỉ XX.  Sau phần trình bày của báo cáo viên, tác giả nhận được rất nhiều câu hỏi, trao đổi thảo luận của các giảng viên, cán bộ trong Khoa liên quan đến chủ đề Seminar. Trong đó, PGS.TS. Phạm Văn Lực đặt câu hỏi cho báo cáo viên: Công cuộc minh tân đã có sự kế thừa như thế nào từ Đông Du? TS. Nguyễn Văn Vinh đặt câu hỏi: Trong lịch sử Việt Nam rõ ràng tầng lớp trí thức rất phát triển, nhưng tại sao không thể hình thành tầng lớp tinh hoa (elite) như ở phương Tây?; Từ cấu trúc kinh tế xã hội việt nam, thì trí thức Việt Nam có đặc điểm gì khiến cho tác động của họ đối với lịch sử có phần rất hạn chế; Đánh giá thế nào về Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh (những người này hiện vẫn đang có nhiều ý kiến đánh giá trái chiều?). TS. Nguyễn Thị Nga đặt câu hỏi: Vị trí của những tri thức mà chị đề cập đến trong chính quyền thuộc địa như thế nào? Điều đó có ảnh hưởng gì đến tư tưởng và những đóng góp vào văn hóa giáo dục Việt Nam đầu thế kỉ XX?; Thái độ của những tri thức này đối với các hoạt động cách mạng của Việt Nam đầu thế kỉ XX như thế nào? Các nhà tri thức được đề cập đến có mối liên hệ gì đối với các nhà hoạt động chính trị của cách mạng Việt Nam không?; Giới thiệu về Thái Phỉ Nguyễn Đức Phong. Bằng hiểu biết liên quan đến chủ đề Seminar, báo cáo viên đã có phần trao đổi rất thẳng thắn, sôi nổi với các thầy/cô đã đặt câu hỏi thảo luận/

TS.Nguyễn Văn Vinh