TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Seminar chủ đề: Hoạt động và ảnh hưởng của Wako đối với thương mại khu vực Đông Bắc Á thế kỷ XIV-XVI

Bên cạnh việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học giáo dục, nghiên cứu cơ bản cũng là một trong những định hướng của các giảng viên Khoa Lịch sử. Vì thế, sáng ngày 26/5/2020, Khoa Lịch sử đã tổ chức buổi Seminar sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Hoạt động và ảnh hưởng của Wako đối với thương mại khu vực Đông Bắc Á thế kỷ XIV-XVI” do TS.Nguyễn Thị Ngọc Thảo là báo cáo viên.

Trong báo cáo của mình tác giả đã trình bày 3 nội dung chính: 1) Bối cảnh lịch sử Nhật Bản, khu vực thế kỷ XIV-XVI; 2) Sự ra đời và phát triển của nhóm cướp biển Wako; 3) Ảnh hướng của lực lượng Wako đối với hoạt động thương mại ở khu vực Đông bắc Á thế kỷ XIV-XVI.

Về bối cảnh lịch sử Nhật Bản và khu vực thời kỳ này, tác giả đã phân tích một cách khái quát, đầy đủ về những chuyển biến kinh tế, xã hội nội tại ở Nhật Bản, trong đó, tình trạng nội chiến giữa các thế lực quân sự là nổi bật nhất. Liên quan đến bối cảnh khu vực, tác giả phân tích xoay quanh những biến chuyển kinh tế xã hội ở Trung Hoa dưới thời nhà Minh, đặc biệt kể từ khi vương triều này thiết lập chính sách Hải cấm năm 1371 đã có tác động rất lớn đến hoạt động thương mại ở khu vực Đông Bắc Á. Bên cạnh đó ở Triều Tiên, vương triều Choson được thành lập năm 1392 bằng một loạt chính sách đã để lại những hệ quả lâu dài đối với hoạt động của Wako trên biển thời kỳ này.

Đi vào trình bày về sự ra đời và phát triển của cướp biển Wako Nhật Bản, tác giả đã phân tích một cách đầy đủ về thời gian xuất hiện, thành phần, phạm vi/khu vực hoạt động của nhóm cướp biển Wako. Đặc biệt, tác giả đưa ra những dẫn chứng cụ thể về sự phản ứng/cách thức đối phó của chính quyền phong kiến ở các quốc gia Đông Bắc Á giai đoạn này.

Phần cuối của chủ đề Seminar này, báo cáo viên dành nhiều thời gian để phân tích những ảnh hưởng cả tích cực/tiêu cực của cướp biển Wako đối với hoạt động hải thương khu vực Đông Bắc Á thế kỷ XIV-XVI. Qua đó, góp phần giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện, khách quan hơn về hoạt đông của các nhóm cướp biển thời tiền cận đại.

Sau phần trình bày của báo cáo viên, các tác giả nhận được rất nhiều câu hỏi, trao đổi thảo luận sôi nổi của các giảng viên, cán bộ trong Khoa. Hi vọng thông qua chủ đề thuyết trình của TS.Nguyễn Thị Ngọc Thảo sẽ giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử Nhật Bản nói riêng và lịch sử khu vực Đông Bắc Á nói chung trong thời kỳ đầy biến động thế kỷ XIV-XVI.

TS.Nguyễn Văn Vinh – Trợ lý khoa học