TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Seminar chủ đề “Tài liệu lưu trữ về phong trào chấn hưng Phật giáo nửa đầu thế kỉ XX: Giá trị và khả năng tiếp cận”

Vào 14h00, ngày 13/3/2018, tại Văn phòng Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã diễn ra buổi seminar chuyên môn với sự có mặt của đông đảo giảng viên trong Khoa. Báo cáo tại buổi seminar do TS Ninh Thị Sinh, Tổ bộ môn Lịch sử Việt Nam trực tiếp thuyết trình có chủ đề “Tài liệu lưu trữ về phong trào chấn hưng Phật giáo nửa đầu thế kỉ XX: Giá trị và khả năng tiếp cận”. Sau khi giới thiệu khái lược về phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam đầu thế kỉ XX, các cách hiểu về phong trào này, lịch sử nghiên cứu vấn đề cũng như lựa chọn hướng tiếp cận phù hợp để nghiên cứu, TS Ninh Thị Sinh đã dành nhiều thời gian để trao đổi, gợi mở cụ thể về hệ thống tư liệu, tài liệu lưu trữ mà bản thân đã có nhiều thời gian làm việc. Khối tài liệu lưu trữ của chính quyền thuộc địa Pháp liên quan đến lịch sử Việt Nam thời cận đại là rất lớn nhưng mức độ tiếp cận, năng lực khai thác, xử lí lượng tư liệu, tài liệu này ở Việt Nam còn rất hạn chế. TS Ninh Thị Sinh trên cơ sở giới thiệu quy trình công việc khi xử lí khối tài liệu lưu trữ tại Pháp và Việt Nam liên quan đến luận án cũng như hướng nghiên cứu chủ yếu của mình đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho các cán bộ, giảng viên trong Khoa, cụ thể về công cụ điện tử hỗ trợ tìm kiếm, xử lí, phân loại thông tin từ tài liệu, công cụ hỗ trợ việc hình thành danh mục tài liệu tham khảo…

Những nội dung trao đổi, thảo luận trong buổi seminar ngày hôm nay chắc chắn sẽ gợi ý nhiều ý tưởng hoặc hướng đi hữu ích cho các đề tài khoa học của cán bộ trong tương lai.

Trần Anh Đức, Trợ lý Khoa học

Một số hình ảnh: