TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Seminar chuyên môn tháng 10-2020

Tiếp nối chuỗi Seminar định kỳ hàng tháng trước đó, vào sáng ngày 03/11/2020 TS.Nguyễn Thị Bích và PGS.TS.Phạm Văn Lực đã tổ chức thuyết trình seminar chuyên môn. Hoạt động Seminar này thu hút sự quan tâm của các thầy/cô giảng viên trong khoa tham dự.

Trước tiên là bài thuyết trình của TS.Nguyễn Thị Bích với chủ đề: “Giấc mơ còn dang dở: Câu chuyện về Phong trào Dân quyền trong lịch sử nước Mỹ”. Trong phần thuyết trình của mình, TS.Nguyễn Thị Bích trình bày 4 nội dung lớn. Đầu tiên, tác giả đã giới thiệu lý do về sự cần thiết phải tìm hiểu về phòng trào dân quyền – như là một trong những hệ quả về mặt xã hội đã tồn tại từ lâu trong lịch sử nước Mỹ. Tìm hiểu về chủ đề này sẽ góp phần giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn về các kinh tế, xã hội của nước Mỹ. Ở nội dung thứ hai, tác giả tập trung làm sáng tỏ nguồn gốc của phong trào dân quyền. Các vấn đề được tác giả tập trung phân tích ở nội dung này là về khái niệm dân quyền; Cơ sở pháp lý của phong trào dân quyền (đề cập đến tu chính án 13, 14, 15); Hiện thực “dân quyền” của người Mỹ gốc Phi. Tiếp theo, TS.Nguyễn Thị Bích trình bày nội dung thứ 3 về những hoạt động chính của phong trào dân quyền. Đáng kể là các phong trào NAACP, Phong trào Sit-ins…Phần cuối cùng, tác giả đưa ra một số nhận xét, đánh giá về những thành tựu cũng như những vấn đề còn tồn tại trong phong trào dân quyền ở nước Mỹ. Sau phần trình bày, tác giả đã nhận được nhiều sự chia sẻ, trao đổi của các thầy cô giảng viên trong Khoa Lịch sử, nhằm làm sáng tỏ them một số vấn đề quan tâm liên quan đến chủ đề của buổi thuyết trình.

Tiếp sau phần thuyết trình của TS.Nguyễn Thị Bích là phần trình bày của PGS.TS.Phạm Văn Lực với chủ đề: “Một số thành tựu nghiên cứu mới trong lịch sử Việt Nam”. PGS.TS.Phạm Văn Lực thuyết trình về chủ đề này với mục đích cung cấp cho thầy/cô giảng viên một cách nhìn tổng quan về những thành tựu của giới sử học Việt Nam trong thời gian qua. Bài thuyết trình của PGS.TS Phạm Văn Lực tập trung vào ba nội dung chính. Trước hết, Thầy Phạm Văn Lực trình bày về những căn cứ để đổi mới công tác Sử học ở Việt Nam. Trong đó, tác giả tập trung vào phân tích Cơ sở nền tảng Lý luận Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh…; Đường lối đổi mới (toàn diện) của Đảng từ 1986 đến nay…và sự phát triển của KHCN đã hỗ trợ tích cực cho PP nghiên cứu lịch sử. Nội dung thứ 2, tác giả trình bày tổng quan về những thành tựu mới trong nghiên cứu lịch sử Việt Nam. Ở phần trình bày này, tác giả đã trình bày rất toàn diện về những nhận thức mới, thành tựu mới, cách tiếp cận mới, cũng những đóng góp của các nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam, mà nhờ đó, nhiều vấn đề của quá khứ đã được nhận định, đánh giá một cách khách quan, chân thực hơn. Ví dụ như vấn đề vương triều Mạc, vương triều Nguyễn, vấn đề về chính thể Việt Nam Cộng Hòa….Ngoài ra những từ 2000 đến nay có hàng chục nghìn bài báo, công trình nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực của Sử học được công bố. Giới sử học Việt Nam cũng biên soạn được nhiều bộ sử của Quốc gia, các công trình chuyên khảo…Trong phần trình bày nội dung cuối cùng, báo cáo viên trình bày tổng thể về các quan điểm mới khi nhìn nhận, đánh giá một số sự kiện Lịch sử Việt Nam. Điển hình như: thời kỳ cổ đại ở VN có 3 TTVH lớn: Đông Sơn, Sa Huỳnh, Óc Eo; vấn đề quan điểm đánh giá cách mạng tháng 8/1945 của các sử gia tư sản…Sau phần trình bày, tác giả của báo cáo nhận được nhiều trao đổi của các thầy/cô giảng viên trong và ngoài khoa. Nhìn chung, các thầy/cô tham dự đều đánh giá cao phần thuyết trình của PGS.TS. Phạm Văn Lực vì buổi seminar đã cung cấp cho mọi người một cách tổng quan nhất về các thành tựu mới trong nghiên cứu sử học ở nước ta.

Hi vọng trong thời gian tới PGS.TS.Phạm Văn Lực và TS.Nguyễn Thị Bích sẽ tổ chức nhiều buổi Seminar liên quan đến các vấn đề nổi bật của lịch sử thế giới, và lịch sử Việt Nam nhằm cung cấp những hiểu biết mới để phục vụ cho việc nghiên cứu và giảng dạy.

TS.Nguyễn Văn Vinh