TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Seminar chuyên môn tháng 2-2017, chủ đề “Từ Istanbul đến London: Quán cà phê và những chuyển biến kinh tế – xã hội ở nước Anh thế kỷ XVII”

Tổ chức Seminar và trao đổi học thuật chuyên môn từ lâu đã trở thành một trong những hoạt động thường xuyên của cán bộ, giảng viên Khoa Lịch Sử nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học. Trên tinh thần đó, vào 17/2/2017, Tổ bộ môn Lịch sử thế giới, Khoa Lịch Sử tổ chức buổi Seminar chuyên môn định kỳ, với phần trình bày của báo cáo viên ThS.NCS.Nguyễn Văn Vinh với chủ đề là “Từ Istanbul đến London”: Quán cà phê và những chuyển biến kinh tế – xã hội ở nước Anh thế kỷ XVII”.

Trong phần thuyết trình của mình, ThS Nguyễn Văn Vinh đã tập trung trình bày cụ thể 3 vấn đề lớn: Trước hết, là từ việc tìm lại nguồn gốc của hạt cà phê cho đến việc nó đã trở thành một thức uống phổ biến ở khu vực Trung Đông như thế nào? Tiếp đó từ khi cà phê trở thành thức uống của dân chúng, những quán cà phê đầu tiên trên thế giới đã ra đời ở khu vực Trung Đông. Một trong những quán cà phê đầu tiên trên thế giới đã ra đời ở Constantinop (Istanbul), cứ thế cho đến đầu thế kỷ XVI ở các quốc gia Trung Đông khác cũng lần lượt xuất hiện các quán cà phê (Cairo, Yemen, Mecca…). Thứ hai, từ Trung Đông thức uống mới này đã được các thương nhân phương Tây như người Ý, Hà Lan, Anh du nhập vào châu Âu và dần trở thành những thức uống phổ biến trong nhiều tầng lớp xã hội. Vì thế, theo đó những quán cà phê cũng được dựng lên ở nhiều quốc gia châu Âu. Trong đó, quán cà phê đầu tiên ở châu Âu cũng ra đời ở thành Venice năm 1645. Từ đây, các quán cà phê tiếp tục viết lên lịch sử của mình ở các quốc gia châu Âu khác như Anh, Hà Lan, Pháp…Vấn đề cuối cùng trong phần thuyết trình, tác giả tập trung phân tích về sự ra đời và những tác động của quán cà phê đối với đời sống kinh tế xã hội nước Anh thế kỷ XVII. Bởi lẽ, mặc dù London không phải là nơi ra đời quán cà phê đầu tiên ở châu Âu (1652), nhưng lại là quốc gia chịu những tác động tương đối rõ rệt về một hiện tượng kinh tế-xã hội mới vào thời điểm đó – chính là sự xuất hiện của các quán cà phê. Không lâu sau khi xuất hiện, quán cà phê ở London đã trở thành một “không gian công”/[Public space] hết sức quan trọng gắn liền với những chuyển biến nội tại ở nước Anh lúc đó. Cuối phần thuyết trình, đã diễn ra một cuộc trao đổi sôi nổi hết sức thú vị giữa các thầy/cô trong Khoa, và những người tham dự buổi thuyết trình xung quanh các vấn đề liên quan đến chủ đề Seminar. Nhiều câu hỏi được đưa ra, bao gồm cả những phần bình luận mang tính gợi mở để tác giả đi sâu nghiên cứu toàn diện, đầy đủ hơn trong thời gian tới.

                                                                                                                      Website Khoa Lịch sử HPU2