TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Seminar chuyên môn tháng 3-2016

Trao đổi các vấn đề chuyên môn trong giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đại học là một việc làm cần thiết, đem lại hiệu quả tích cực hiện nay. Thông qua các buổi seminar chuyên môn định kỳ, cán bộ, giảng viên có điều kiện trao đổi những định hướng nghiên cứu mới, cách tiếp cận mới, những sáng kiến nhằm thúc đẩy chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học đồng thời trau dồi kĩ năng trình bày, thuyết minh các đề tài khoa học. Hiểu được tầm quan trọng của công tác seminar chuyên môn định kỳ, Ban Chủ nhiệm Khoa Lịch sử đã phối hợp cùng các Tổ Bộ môn xây dựng kế hoạch tổ chức Seminar hằng tháng.

Tiếp nối các buổi seminar từ tháng 12 năm 2016, ngày 03 tháng 3 năm 2016, toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Lịch sử đã tham dự buổi seminar của giảng viên Nguyễn Văn Vinh tại Phòng họp khoa, Khu nhà học thí nghiệm. Với đề tài seminar: “Lịch sử nhìn từ sinh thái học: Biến đổi khí hậu tác động đến sự hưng thịnh – suy vong của các triều đại trong lịch sử Trung Hoa”, báo cáo đã cung cấp một cách tiếp cận mới về lịch sử, dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học liên ngành để xem xét tác động từ khí hậu đến dòng chảy lịch sử. Ý nghĩa thực tiễn của báo cáo thể hiện ở việc khai thác một trong những mối quan tâm toàn cầu hiện nay – biến đổi khí hậu. Việc cố gắng phác họa lại bức tranh khí hậu toàn cầu trong quá khứ có thể giúp chúng ta thấu hiểu nhiều vấn đề nan giải của nhân laọi ngày nay khi đối mặt với biến đổi khí hậu.

Thực hiện kế hoạch công tác tháng 3 của Khoa Lịch sử, vào ngày 08 tháng 3 năm 2016, tại Phòng họp khoa, giảng viên Trần Anh Đức đã trình bày báo cáo seminar chuyên môn. Buổi seminar có sự tham gia của toàn thể cán bộ, giảng viên trong khoa. Đề tài: “Phòng chống thuốc phiện dưới thời vua Minh Mạng (1820 – 1840) qua tư liệu lịch sử gốc” tập trung khai thác một vấn đề có tính thời sự trong quá khứ và hiện tại – tệ nạn thuốc phiện. Thông qua khai thác hệ thống tư liệu lịch sử gốc thế kỉ XIX, báo cáo đã tái dựng nỗ lực của chính quyền vua Minh Mạng trong việc ngăn chặn, hạn chế sự lan tràn của thuốc phiện tại Việt Nam. Đây cũng là một gợi ý cho định hướng nghiên cứu mới của lịch sử Việt Nam cổ trung đại.

Websiter Khoa Lịch sử HPU2