TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Seminar tháng 12 năm 2019

Tiếp nối chuỗi Seminar học thuật định kì được tổ chức hàng tháng, sáng ngày 17/12/2019 tại văn phòng Khoa Lịch sử đã tổ chức 2 seminar khoa học của các thầy cô tổ bộ môn phương pháp dạy học lịch sử.

Trước tiên là chủ đề Seminar: “Giới thiệu Chương trình giáo dục phô thông – Chương trình tổng thể, Chương trình môn Địa lí” do TS.Thân Thị Huyền báo cáo. Trong phần trình bày của mình, TS.Thân Thị Huyền đã trình bày một cách khái quát, đầy đủ những nội dung cơ bản liên quan đến Chương trình giáo dục phổ thông với những nội dung chính sau: – Giới thiệu khái quát về chương trình phổ thông tổng thể; Giới thiệu chương trình GDPT môn Địa lý (….Yêu cầu cần đạt; Nội dung giáo dục,..). Đặc biệt, những thay đổi, bổ sung, cập nhật mới được báo cáo viên khắc họa sinh động thông qua việc so sánh giữa chương trình phổ thông mới và chương trình hiện hành. Trong đó, tác giả đặc biệt nhấn mạnh những thay đổi về cấu trúc, nội dung; gợi ý đọc – hiểu nội dung của chương trình môn học… Cuối buổi Seminar, tác giả cũng đã trình bày phần giáo án Demo kế hoạch bài học để các thầy cô giảng viên trong khoa theo dõi đóng góp ý kiến. Ngoài ra, tác giả cũng trao đổi thêm một số nội dung được rút ra từ thực tiễn tham gia tập huấn chương trình giáo dục phổ thông môn Địa lý cho 1 số cán bộ cốt cán tại 1 số địa phương trong khuân khổ chương trình ETEP. Những thông tin đã được cung cấp giúp cho các thầy cô trong Khoa có hình dung tốt hơn về chương trình môn Địa lý. Sau phần trình bày của báo cáo viên, tác giả nhận được rất nhiều câu hỏi, trao đổi thảo luận của các giảng viên, cán bộ trong Khoa  liên quan đến chủ đề Seminar.

Cùng ngày, tại văn phòng khoa Lịch sử, TS.Ninh Thị Hạnh thuyết trình Seminar với chủ đề: “Tư duy “tò mò” và cách đặt câu hỏi trong dạy học Lịch sử” TS.Ninh Thị Hạnh đã tập trung đi sâu trình bày một số nội dung chính như: Vì sao phải phát triển tư duy tò mò? Có các dạng câu hỏi nào để phát triển tư duy tò mò? Một số kỹ thuật thiết lập câu hỏi phát triển tư duy tò mò. Đi vào từng nội dung cụ thể chính, tác giả đã đưa ra những ví dụ hết sức cụ thể, trực quan, cũng như lý giải hết sức cặn kẽ luận cứ trong việc phát triển tư duy tò mò. Tác giả cũng đặc biệt lưu tâm đến việc trình bày cụ thể cách thức để phát triển tư duy tò mò. Có các loại câu hỏi đóng (bậc thấp), câu hỏi mở (bậc cao). Trong đó một nội dung cũng không kém phần quan trọng được tác giả diễn giả đó là làm thế nào để sinh viên đặt câu hỏi, cách thức hướng dẫn sinh viên đặt câu hỏi qua các kĩ thuật đặt câu hỏi; Đặt một câu hỏi dẫn dắt/buộc sv phải đưa ra nhiều câu hỏi khác… Sau phần trình bày của báo cáo viên, tác giả nhận được rất nhiều câu hỏi, trao đổi thảo luận của các giảng viên, cán bộ trong Khoa  liên quan đến chủ đề Seminar.

Một số hình ảnh:

Bài và ảnh: TS.Nguyễn Văn Vinh – trợ lý khoa học