TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Seminar tháng 4-2017, chủ đề “Chiến lược xoay trục Châu Á và chính sách của Mỹ về vấn đề Biển Đông trong giai đoạn 2008 – 2015”

Tổ chức Seminar và trao đổi học thuật chuyên môn là hoạt động thường xuyên của giảng viên Khoa Lịch sử. Ngày 12/4/2017, Tổ bộ môn Lịch sử Việt Nam tổ chức buổi Seminar chuyên môn định kỳ, với phần trình bày của báo cáo viên TS. Trần Thị Thu Hà về chủ đề Chiến lược xoay trục Châu Á và chính sách của Mỹ về vấn đề Biển Đông trong giai đoạn 2008-2015”.

Trong báo cáo, TS. Trần Thị Thu Hà đã phân tích và đưa ra một số nhận định về mối quan hệ và vị trí của vấn đề Biển Đông trong chiến lược xoay trục Châu Á: (1) Biển Đông sẽ là khu vực có vị trí quan trọng, đảm bảo lợi ích của nước Mỹ tại Châu Á – Thái Bình Dương: các lợi ích này bao gồm cả lợi ích kinh tế, lợi ích an ninh chiến lược và lợi ích chính trị. (2) Vấn đề Biển Đông sẽ là điều kiện tốt để Mỹ thể hiện vai trò quốc tế và can dự sâu vàotình hình khu vực. (3) Biển Đông sẽ là nơi Mỹ thực hiện kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Từ việc phân tích mối quan hệ, vị trí của vấn đề Biển Đông trong chiến lược xoay trục Châu Á, báo cáo đã chỉ ra những chính sách cụ thể của nước Mỹ đối với vấn đề Biển Đông. Trong đó có phân tích những chính sách của Mỹ đối với vấn đề này trước thời kỳ tiến hành chiến lược xoay trục Châu Á để có sự so sánh và làm nổi lên sự khác biệt. Trong phần trao đổi giữa các thầy/cô trong Khoa, và những người tham dự buổi thuyết trình, đã nêu ra nhiều gợi mở liên quan đến chính sách về biển Đông của Việt Nam, khẳng định nguyên tắc và chính sách phù hợp của Việt Nam trong bối cảnh Mỹ thực hiện “chiến lược xoay trục Châu Á”.

Website Khoa Lịch sử HPU2

Một số hình ảnh: