TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Thông báo đăng ký học ngành 2, trình độ đại học, cấp bằng chính quy

Nhà trường thông báo về việc đăng ký học ngành 2, trình độ đại học, cấp bằng chính quy, áp dụng đăng ký lần thứ 3 đối với K42, đăng ký lần thứ 1 đối với K43 (chi tiết trong file đính kèm: Thongbaohocnganh2)