TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Thông báo Hội thảo khoa học

  1. Thông báo hội thảo Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá của ĐH Cần Thơ. Báo cáo tóm tắt gửi trước 15/10/2018. Chi tiết trong file đính kèm.
  2. Thông báo số 2 Hội thảo cán bộ trẻ các trường SP toàn quốc. Bài đăng kỉ yếu có mã số xuất bản. Thời gian tổ chức 24 – 25/10/2018. Chi tiết tại đây
  3. Hội thảo Engaging with Vietnam 10th tổ chức tại Phan Thiết vào tháng 12/2018. Đây là hội thảo dạng mở rộng đa chuyên ngành lớn nhất tại VN hiện nay, một mạng lưới kết nối các nhà nghiên cứu trẻ. Thầy cô quan tâm mời xem details tại link bản tiếng Việt http://engagingwithvietnamconference.org/vi/