TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Thông báo kế hoạch thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ thông báo:

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Trung tâm tin học và Ngoại ngữ kính đề nghị các đơn vị thông báo đến sinh viên, đặc biệt là sinh viên K39 kế hoạch thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin như sau:

  1. Thời gian thi: 7h30 ngày 28 tháng 5 năm 2017.
  2. Địa điểm thi: Tầng 4, Nhà học thí nghiệm.
  3. Đăng ký dự thi: Trước 17h00 ngày 26 tháng 5 năm 2017, tại Văn phòng Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ, tầng 1 nhà học thí nghiệm.

Liên hệ: Bà Dương Thị Quỳnh Oanh, Điện thoại: 0986438899.

  1. Lệ phí dự thi và cấp chứng chỉ: 200.000đ/sinh viên/lần thi.