TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Thông báo Kế hoạch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ A2 cho K41 (và sinh viên K39, 40 chưa đạt chuẩn ngoại ngữ A2)

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm

Thongbao.docx

thongbao.pdf