TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Thông báo Kế hoạch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ bậc 2 đợt 3 năm 2017

Nhà trường thông báo tới sinh viên K39: