TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Thông báo kế hoạch thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 2 dành cho K39, K40 ngày 12.5.2018

Nhà trường thông báo:

  1. Kết quả  thi ĐGNL tiếng Anh bậc 2 đợt thi ngày 21, 22/4/2018 trên Cổng thông tin tín chỉ dành cho sinh viên (http://tinchi.hpu2.edu.vn).
  2. kế hoạch thi đánh giá năng lực tiếng Anh đợt thi ngày 12/5/2018, chi tiết xem tại đây Sinh viên đăng ký với cô Hoàng Thị Thu Thủy trước ngày 9/5/2018 tại VP Khoa.