TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Thông báo kế hoạch và danh sách phòng thi đánh giá năng lực ngoại ngữ bậc 2 đợt 4

Nhà trường thông báo tới sinh viên K39: