TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Thông báo lập danh sách xét học bổng Quỹ Sử học Lê Quý Đôn, năm học 2017-2018

BCN Khoa Lịch sử thông báo tới các lớp sinh viên về việc lập dánh sách sinh viên đề nghị xét học bổng Quỹ Sử học Lê Quý Đôn (chi tiết xem: thong bao xet hoc bong LQD )