TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Thông báo Lễ tổng kết và trao bằng cử nhân hệ chính quy năm 2017

Nhà trường thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng cử nhân hệ chính quy năm 2017, chi tiết xem: