TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017

BCN Khoa Lịch sử thông báo tới toàn thể viên chức và sinh viên lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 (chi tiết xem: Lich thi K2 (2016-2017)