TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Thông báo số 1 Hội thảo khoa học “Việt Nam đổi mới và hội nhập quốc tế”

Trường ĐHSP Hà Nội 2 trân trọng thông báo và kính mời các chuyên gia, các nhà khoa học, các giảng viên và mọi người quan tâm đăng ký tham dự và viết bài cho Hội thảo khoa học  với chủ đề “Việt Nam đổi mới và hội nhập quốc tế”. Thông tin cụ thể xem TẠI ĐÂY