TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Thông báo ủng hộ Quỹ Sử học Lê Quý Đôn năm học 2017-2018

Ban Chủ nhiệm Khoa Lịch sử thông báo tới toàn thể viên chức và sinh viên trong khoa về việc ủng hộ Quỹ Sử học Lê Quý Đôn (chi tiết xem: thong bao ung ho quy LQD )