TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Thông báo về việc miễn, giảm tiền ở kí túc xá cho sinh viên

Ban Chủ nhiệm Khoa Lịch sử thông báo tới toàn thể sinh viên Quyết định số 1089/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 01 tháng 9 năm 2017 về quy định miễn, giảm tiền ở kí túc xá sinh viên (chi tiết xem tại đây: Quyet dinh 1089 ve mien, giam tien ktx)