TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Thông báo: Viện Công nghệ Thông tin tuyển thành viên dự thi Olympic tin học sinh viên cụm các trường sư phạm Trung Bắc

Viện Công nghệ Thông tin thông báo kế hoạch tuyển thành viên dự thi Olympic tin học sinh viên cụm các trường sư phạm Trung Bắc, chi tiết xem TẠI ĐÂY