TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Thông tin hội thảo “Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm – đặc sắc tư tưởng, văn hóa”

Nhân dịp kỷ niệm 760 năm ngày sinh và 710 năm ngày mất của Phật hoàng Trần Nhân Tông, đồng thời góp phần vào việc nghiên cứu, khai thác và phát huy những giá trị văn hóa, tư tưởng đặc sắc của Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm, ĐHQGHN phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế: “Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm – đặc sắc tư tưởng, văn hóa”

Thông tin chi tiết về hội thảo xem tại: thông tin chi tiết

Thông tin và phiếu đăng kí xem tại đây