TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Tổ Lịch sử Việt Nam

1. TS Chu Thị Thu Thủy –  Tổ trưởng
2. TS Nguyễn Văn Dũng
3. TS Trần Thị Thu Hà
4. TS Ninh Thị Sinh
5. ThS.NCS Nguyễn Văn Nam
6. ThS Nguyễn Thùy Linh
7. CN Trần Anh Đức