TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Tổ Phương pháp dạy học lịch sử

1.

ThS.NCS Ninh Thị Hạnh – Phó Tổ trưởng (Phụ trách)

2.

ThS.NCS Hoàng Thị Nga

3.

ThS Phan Thị Thúy Châm

4.

CN Hoàng Thị Thu Thủy

5.

CN Đào Thị Thanh Tâm

6.

ThS Chu Ngọc Quỳnh

7.

CN Đặng Thị Thùy Dung