TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

TS Ninh Thị Sinh tham dự Hội thảo khoa học quốc tế: “Giao lưu văn hóa Việt-Pháp: Thành tựu và triển vọng” (Echanges culturels franco-vietnamiens: réalisations et perspectives)

Hội thảo khoa học quốc tế: “Giao lưu văn hóa Việt – Pháp: Thành tựu và triển vọng” (Echanges culturels franco-vietnamiens: réalisations et perspectives) đã diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Hội trường K, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hội thảo được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp và 5 năm đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp. Ngoài phiên toàn thể, hội thảo bao gồm 5 tiểu ban chuyên môn: Giáo dục học – Tâm lí học – Xã hội học – Công tác xã hội; Văn học – Ngôn ngữ học; Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học – Nhân học, Địa lí – Kinh tế – Xã hội; Triết học -Tôn giáo; Nghệ thuật học – Kiến trúc đô thị. Tham dự hội thảo TS Ninh Thị Sinh đóng góp một tham luận với tiêu đề “Echanges culturels Franco-Vietnamiens dans le domaine religieux. Le cas de l’Association bouddhique du Tonkin (1934 – 1945) [Giao lưu văn hóa Pháp – Việt trong lĩnh vực tôn giáo. Trường hợp Hội Phật giáo Bắc kì (1934 -1945)] thuộc tiểu ban Triết học – Tôn giáo. Với bản báo cáo toàn văn dài 21 trang, được viết bằng tiếng Pháp, tác giả đã làm sáng tỏ sự tiếp nhận những yếu tố văn hóa phương Tây của Phật giáo truyền thống nhằm mục đích chấn hưng đạo Phật, làm cho tôn giáo này không những phù hợp với giáo lí mà Phật tổ đã dạy mà còn đáp ứng được những nhu yếu của một xã hội hiện đại.

Một số hình ảnh tại hội thảo: